Musil TDI - technický dozor staveb


Musil TDI - technický dozor staveb

Technický dozor investora (stavebníka)
 

   Technický dozor investora (podle ustanovení stavebního zákona č. 186/2006Sb. technický dozor stavebníka) kontroluje kvalitu provedených prací dle projektové dokumentace a dodržování platných předpisů a norem, hájí  a zastupuje zájmy stavebníka v průběhu celé stavby. Potvrzením soupisu vykázaných prací v jednotlivých etapách stavby dává souhlas k čerpání finančních prostředků. Správnou činností tak může technický dozor investora (stavebníka) zabránit škodám v případě neodborného postupu zhotovitele.

 

Zahrnuje:

zastupování investora a kontrolu stavby z hlediska kvality provedených prací

Dále:

- jednání s projektantem

 • kontrola položkového rozpočtu

 • účast na kontrolních dnech

 • kontrola dodržování technologických postupů

 • kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací

 • přebírání konstrukcí před zakrytím

 • kontrola zápisů ve stavebním deníku

 • kontrola oprávněnosti více a méně prací

 • přebírání dílčích částí i díla jako celku

 • kontrola soupisů provedených prací a odsouhlasení jako podkladu pro fakturaci

 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby

 • kontrola odstranění vad a nedodělků na základě předávacího protokolu


   

 

Novinky

Lorem Ipsum je demonstrativní výplňový text používaný v tiskařském a knihařském průmyslu. Lorem Ipsum je považováno za standard v této oblasti už od začátku 16. století, kdy dnes neznámý tiskař vzal kusy textu a na jejich základě vytvořil speciální vzorovou knihu.

Kontakt

Jeho odkaz nevydržel pouze pět století, on přežil i nástup elektronické sazby v podstatě beze změny. Nejvíce popularizováno bylo Lorem Ipsum v šedesátých letech 20. století, kdy byly vydávány speciální vzorníky s jeho pasážemi a později pak díky počítačovým DTP programům jako Aldus PageMaker.

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality